Het Maliehuis

De herberg Het Gulden Vlies kreeg in 1637 de naam Maliehuis. Dit gebeurde na de aanleg van een maliebaan ten behoeve van het maliespel. Het werd verbouwd tot woning voor de maliemeester en opslagplaats voor de ballen en hamers.

Tijdens de Franse bezetting (1672-73) raakte het huis ernstig beschadigd, waarna het eind 17e eeuw werd verpacht. Daarna fungeerde het tot halverwege de 19e eeuw als koffiehuis en vergaderplaats voor muziekverenigingen en zanggezelschappen. Zo zag De Utrechtsche Mannenzangvereniging er in 1849 het levenslicht, een hoogtepunt in het toenmalige Utrechtse culturele leven. Na openbare verkoop in 1858 werd het huis geleidelijk vergroot en werd de buitengevel diverse malen ingrijpend aangepast.

In 1895 betrok de Utrechtsche Levensverzekering Mij. het pand. Vervolgens vestigde er zich in 1920 de Jan van Nassau kweekschool. In 1968 werd het gebouw aangekocht door de meubelfabriek UMS-Pastoe NV te Utrecht, die het ernstig verwaarloosde monumentale pand ingrijpend liet renoveren.
Nu zijn alleen enkele geveldelen, een paar wanden in de entreehal en twee kelders nog origineel.