Maliesingel 64

Op het dak van de uitbouw van dit herenhuis is in 1997 een kapel gebouwd, bestemd voor de Nikola-kommuniteit, een leefgemeenschap die tussen 1970 en 2020 hier haar centrum had.

Deze leefgemeenschap was gericht op gastvrijheid, gemeenschapsvorming en een brede (oecumenische) spiritualiteit. Na het stoppen van de activiteiten van deze kommuniteit, werd in 2022 hier het Simonshuis gevestigd, dat op eigen wijze dezelfde waarden wil vormgeven.

Het ontwerp van de kapel is van de architecten Inez Ligtvoet en Kees Regtop. Het heeft een grondvlak van een halve cirkel met twaalf radialen, waarin men het dak van de Sterrenwacht aan de overkant van de singel kan herkennen. De achterzijde is een schijf waartegen de kapel als het ware leunt, bekleed met platen van Duits hardsteen. De wand aan de voorzijde vormt een eenheid met het dak en is gemaakt van zink.

De opvallende vorm doet voorbijgangers wel aan een ufo of een kardinaalshoed denken.

De Nikola-kommuniteit
Drie studenten richtten in 1964 een oecumenische leefgemeenschap op. Na enkele jaren aan de Oude Kamp gewoond te hebben, verhuisde men in 1970 naar de Maliesingel, waar uiteindelijk vier huizen gekocht werden. De groep werd wel beschouwd als een kruising tussen een kloostergemeenschap en een commune. Er woonden echtparen (al dan niet met kinderen), alleenstaanden en celibatairen, terwijl een aantal logeerkamers bestemd was voor gasten en tijdelijke opvang. Aanvankelijk werden diensten en meditaties gehouden in een kamer die als kapel was ingericht. Men zocht (en vond) een naam van een figuur die voor iedereen herkenbaar was. De christelijke oecumene was in de stichtingsjaren een populair ideaal en men gebruikte graag symbolen uit andere tradities. De aanduiding Nikola komt dan ook van Nikola, de barmhartige, een figuur uit Russische legenden.

Het Simonshuis
Het Simonshuis heeft een doelstelling die in het verlengde ligt van die van de Nikola-kommuniteit. Er is opnieuw een leefgroep die het huis bewoont, waarin ook tijdelijke bewoners en gasten kunnen worden opgenomen. Intensief wordt samengewerkt met levensbeschouwelijke groepen die van ruimten in het huis gebruik maken en ook in de kapel vieringen, meditaties en koorrepetities organiseren (onder meer in samenwerking met de Utrechtse Janskerk).
Meer over het Simonshuis, achtergronden en lopende activiteiten is te vinden op: https://www.simonshuis.nl