Koningslaan 60-61, Nederlands Sportterrein

In 1893 kocht F.J. Moerkoert (1840-1914) een stuk van de Oudwijker Eng: een stuk onbebouwd land achter de plek waar het Wilhelminapark gepland was. Moerkoert was een stukadoor en kunstenaar, hij werkte met natuurlijke vormen van steen (cementrustiek) en hout, maar in de eerste plaats was hij projectontwikkelaar.

Hij vestigde er het Nederlands Sportterrein, met drafbaan, wielerbaan (die in de winter als ijsbaan fungeerde), een badinrichting met mannen- en vrouwenafdeling en een sportveld waar de voetbal- en cricketclub Hercules speelde. Jaap Eden, die al schaatskampioen was, vierde hier triomfen als wielrenner, op een nieuw model fiets met twee even grote wielen.

Na een paar succesvolle jaren liep de animo voor dit sportterrein terug, maar Moerkoert bleek al een plan B te hebben: hij verkocht het terrein aan de gemeente ten behoeve van woningbouw voor de gegoede middenklasse. Van noord naar zuid werd het terrein geleidelijk bebouwd met de J.W. Frisostraat, Mauritsstraat, Stadhouderslaan en Frederik Hendrikstraat. In 1902 werd op het nog onbebouwde deel een circus ondergebracht. Olifanten beschadigden het sportterrein onherstelbaar.

De wijk die ontstond, erfde één van de sporten: het schaatsen. De ijsclub De Zilveren Schaats was een vereniging waarvan men slechts door ballotage lid kon worden. Achter de Ridderschapsvaart lag en ligt nog steeds een strook grond van ca. 3 ha die de naam van die ijsclub draagt. De strook is niet vrij toegankelijk vanwege de zeldzame en kwetsbare begroeiing. Het gebied wordt beheerd door de bewonersvereniging, de gemeente en het waterschap gezamenlijk. Tegenwoordig loopt er een schaapskudde (augustus 2023).

Herkenbaar ten westen (links) van dit terrein is het Wilhelminapark.

Schapen op het terrein van De Zilveren Schaats 2023. Foto Anneke Ellerbroek